porodica. značenje

porodica. 1. → obitelj. 2. Zajednica povezana krvnim srodstvom koja obuhvaća više obitelji. 3. biol (familija), sistematska kategorija u podjeli biljnoga i životinjskoga svijeta, viša od roda, niža od reda. 4. lingv jezična p., (p. jezikâ), skup srodnih jezika, tj. jezika koji su se razvili iz zajedničkoga prajezika (npr. indoeuropska, afroazijska, dravidska, altajska, uralska i dr.); velika porodica → phylum.