porfirit značenje

porfirit (grč.), svijetlosiva površinska eruptivna stijena, po sastavu odgovara andezitu, ali je nastala prije tercijara.