porfirini značenje

porfirini (grč.), crveno obojeni kem. spojevi sa 4 pirolske jezgre u molekuli; tvore aktivnu jezgru molekule klorofila, hemoglobina, citokroma, katalaze i peroksidaze (npr. koproporfirin u izmetinama i mokraći).