porfin značenje

porfin, prstenasti spoj sastavljen od četiri pirolova prstena; osnovna je struktura → porfirinâ. porfir (grč.), površinska eruptivna stijena koja po sastavu odgovara trahitu, ali je nastala prije tercijara; koristi se za popločavanje ulica i u ind. šamota.