popularan značenje

popularan (lat.). 1. Lako shvatljiv i najširim nar. slojevima; namijenjen narodu, puku. 2. Omiljen u narodu.