Popper značenje

Popper, Karl Raimund (1902–94), engl. filozof austr. podrijetla; blizak filozofima »Bečkoga kruga«, poznat po popularnoj, liberalističkoj kritici Platona, Marxa i Hegela. Logika znanstvenog otkrića; Što je dijalektika?; Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji; Bijeda historicizma; Objektivna spoznaja.