pontifex značenje

pontifex (lat.). 1. U ant. Rimu, član svećeničkoga kolegija koji se najprije sastojao od 3, zatim od 9 i na kraju od 16 članova (na čelu kolegija bio je p. maximus, vrhovni svećenik). P. su trebali čuvati i tumačiti religioznu i pravnu predaju rimskoga naroda. 2. U Kat. crkvi, biskup (p. maximus biskup Rima, odn. papa); danas je pojam sveden samo na kat. crkv. poglavara papu.