Pomykalo značenje

Pomykalo, Vera (pseud. Vera Vaić) (1916-98), hrv. plesačica; žena Ferdina, solistica Baleta HNK. Muzikalne i temperamentne izvedbe u baletima Licitarsko srce (K. Baranović), Poziv na ples (C. M. Weber), Slike s izložbe (M. P. Musorgski), Trnoružica (P. I. Čajkovski).