Pomponazzi značenje

Pomponazzi, Pietro (1462–1525), tal. filozof; jedan od gl. predstavnika renesansne filozofije; polazeći od aristotelizma i aleksandrijske filozofije razvio strogi naturalizam; u najpoznatijem spisu O besmrtnosti duše zastupa tezu da duša umire zajedno s tijelom. Također tvrdi da se temelji moralnoga zakona mogu naći u prirodnome poretku stvari.