pomorstvo značenje

pomorstvo, djelatnosti u svezi s morem. U užem smislu riječi, umijeće upravljanja brodom, u širem, gospodarstvena djelatnost iskorištavanja mora kao plovnoga puta, a u najširem smislu obuhvaća i brodogradnju, ribarstvo a i iskorištavanje drugih morskih bogatstava, pomor. športove i dr.