poluuncijala značenje

poluuncijala, lat. pismo (6–8. st.), nastalo od uncijale i rim. kurzivne minuskule; upotrebljavalo se 5–8. st.