polumetali značenje

polumetali ili metaloidi, skupina elemenata od čijih su atoma izgrađene elementarne tvari koje nemaju ni izrazita svojstva metala ni nemetala (bor, silicij, germanij, antimon, telur i polonij).