polka značenje

polka (češ.), češki nar. ples umjereno brza tempa, u dvočetvrtinskoj mjeri; omiljeli eur. društveni ples parova u 19. st. U umj. glazbu uveo je B. Smetana.