polje značenje

polje, geogr međunar. naziv (preuzet iz hrvatskoga) za prostrano zaravnjeno udubljenje u kršu prikladno za obradbu; postanak je vezan uz tektonska gibanja te pojavu nepropusnih slojeva u kompleksu rasjednutih propusnih stijena (vapnenca, dolomita). Veća polja u kršu: Ličko, Gacko, Krbavsko.