Politika novoga kursa značenje

Politika novoga kursa, program okupljanja hrvatske oporbe u Austro-Ugarskoj Monarhiji, do kojega je došlo 1903., na poticaj F. Supila, J. Smodlake i A. Trumbića, radi poticanja borbe za demokratske reforme i veću samostalnost Hrvatske. Zagovara sporazum s »košutovskom« opozicijom, Italijom i hrv.-srp. slogu radi suprotstavljanja njem. prodora na Istok. Pristaše novoga kursa objavile su Riječku i Zadarsku rezoluciju što je rezultiralo stvaranjem Hrvatsko-srpske koalicije.