poliritmija značenje

poliritmija (grč.), glazb istodobno zvučanje različitih ritmičkih obrazaca kao i vrlo često izmjenjivanje kontrastnih metričkih formula. Česta je u suvremenoj glazbi (I. Stravinski, jazz).