polimeri značenje

polimeri (grč.) (makromolekularni spojevi), tvari izgrađene od makromolekula; strukturne jedinice u makromolekulama (meri), povezani su kovalentnim kem. vezama u nizu od nekoliko stotina do nekoliko tisuća; nastaju polimerizacijom; uglavnom se sastoje od jedne vrste mera (homopolimeri), a rjeđe od dviju ili više vrsta (kopolimeri); mogu biti linearni, granati i umreženi; važni organski polimeri (biopolimeri): bjelančevine, škrob, celuloza, nukleinske kiseline, kolagen, kaučuk, vuna, svila; anorganski su polimeri uglavnom spojevi silicija i aluminija, te polifosfati, poligermani, plastični sumpor i dr.