Polić značenje

Polić, Inka (1925), hrv. mezzosopranistica; usavršavala se u Beču. Operna solistica u Düsseldorfu, Duisburgu, Wiesbadenu; nastupala u djelima G. Verdija, G. Bizeta, A. P. Borodina, W. Glucka, R. Wagnera. Od 1970. pedagog na sveuč. u Pretoriji (Južnoafrička republika).