pokret otpora značenje

pokret otpora, različite polit. i vojne snage koje su se tijekom II. svj. rata borile protiv okupacijskih vojski i njihovih saveznika.