pojam. značenje

pojam. 1. Zamisao bitnih svojstava i odnosa nekoga objekta. 2. U logici, jedan od osnovnih »znanstvenom analizom dobivenih« elemenata suda; misaoni korelat nastao apstrakcijom i generalizacijom temeljnih značajki određenih predmeta. 3. lingv svaka simbolička predodžba verbalne naravi koja posjeduje opće značenje što odgovara cijelom nizu konkretnih predmeta sa zajedničkim svojstvima.