pojačalo značenje

pojačalo (amplifikator), naprava za povećavanje vrijednosti neke fizikalne veličine, posebno elektroničko p., koje je jedan od osnovnih elektroničkih sklopova; pojačava napon, struju ili snagu signala. supr prigušivač.