Poitou-Charentes značenje

Poitou-Charentes, adm. regija u Z Francuskoj, 28 810 km2, 1 640 068 st. Obuhvaća dep. Charente, Charente-maritime, Deux-Sèvres i Vienne. Upravno središte Poitiers. Ratarstvo, vinogradarstvo, proizvodnja konjaka; govedarstvo, ribarstvo, uzgoj školjkaša; strojogradnja, elektromehanika, prehr. industrija, pomorski promet (La Rochelle), ljetni turizam.