pogon značenje

pogon, tehn 1. energija koja se dovodi nekom stroju za održavanje ili promjenu stanja gibanja; 2. dio stroja ili postrojenja koji proizvodi ili prenosi gibanje; 3. odjel tvornice za pojedine poslove.