podatak. značenje

podatak. 1. Nešto poznato ili pretpostavljeno; činjenica iz koje se mogu izvući zaključci. 2. U znanosti o kompjutorima, operand programskih instrukcija; ulazni parametar programa; termin koji luči tradicionalnu strojnu obradbu formatirane informacije od slobodnijih struktura, npr. glasovne komunikacije, slikovne komunikacije i dr.