pneuma značenje

pneuma (grč.), u stoičkoj filozofiji, životno načelo i pokretač sveukupne prirode; duh, duša.