Plückerove cijevi značenje

Plückerove cijevi→ Geisslerove cijevi