Plücker značenje

Plücker, Julius (1801–68), njem. matematičar i fizičar; poznat po radovima iz teorije algebarskih krivulja i pražnjenja u plinovima.