pluća značenje

pluća, organ za disanje kopnenih i nekih vodenih kralježnjaka. U čovjeka su parni spužvasti organ smješten u prsnoj šupljini; desno plućno krilo ima 3 a lijevo 2 režnja. U plućima se bronhi granaju u gusti splet bronhiola, koje završavaju sitnim mjehurićima, alveolama (→ disanje). Bolesti p.: tuberkuloza, rak, pneumonija, ornitoze, astma, ehinokok.