Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

plinska gangrena

plinska gangrena, teška nekroza mišića sa stvaranjem mjehurića plina, uzrokovana anaerobnim bakterijama više vrsta iz roda Clostridium; javlja se često poslije ranjavanja eksplozivnim oružjem; bolest brzo završava smrću; prevencija posebnim serumom.

Reference