play-back značenje

play-back (engl.), na filmu, naknadno snimanje dijalogâ i njihovo usklađivanje sa slikom; isto tako, usklađivanje glasa s već snimljenom glazbom.