platinske kovine značenje

platinske kovine, skupina kovina (metala) koje se u prirodi nalaze redovito uz platinu, sa sličnim fiz. i kem. svojstvima (rutenij, rodij, paladij, osmij, iridij).