plankton značenje

plankton (grč.), organizmi koji slobodno lebde u vodi nošeni strujama i valovima; fitoplankton tvore uglavnom jednostanične alge; zooplankton čine: račići (veslonošci), praživotinje, žarnjaci, mekušci (puževi), plaštenjaci, jaja i ličinke riba, rakova i školjaka.