planiglob značenje

planiglob (lat.), zemljopisna karta na kojoj je cijela Zemlja ili jedna njezina polovica prikazana u ravnini.