pjevalo značenje

pjevalo (syrinx), u ptica, organ smješten na mjestu gdje se dušnik grana u dvije dušnice; u pjevica, sastavljen od 7 ili 9 pari simetrično položenih mišića.