pjesma. značenje

pjesma. 1. Lirski ili kraći epski sastav različita ugođaja, motiva i forme. suž lirska vrsta nastala iz glazb. pjesme, nekoć metrički pravilne strukture. 2. glazb kraće lirsko vokalno djelo, uglazbljeno na pjesnički tekst, ob. za solo glas i pratnju glazbala (→ song; Lied; šansona; kancona); u romantizmu vrsta instrumentalne minijature (F. Mendelssohn, Pjesme bez riječi za glasovir).