pjeskulja značenje

pjeskulja (Arenicola marina), morski kolutićavac mnogočekinjaš dug do 25 cm; meka (mamac) u ribolovu.