Pjatigorsk značenje

Pjatigorsk, grad i lječilište na S ograncima Kavkaza, Rusija; 140 560 st. Memorijalni muzej M. J. Ljermontova. Prehr. i kovinska ind.