Pitotova cijev značenje

Pitotova cijev naprava za mjerenje brzine strujanja fluida; jedan kraj cijevi savijen je u smjeru strujanja, a drugi je spojen s manometrom; služi i kao gl. dio brzinomjera zrakoplova. Nazvana po franc. fizičaru H. Pitotu (1695–1771).