Pitagora Samošanin značenje

Pitagora Samošanin (o. ← 582. do o. ← 496), grč. filozof i matematičar. Pripisuje mu se tzv. → Pitagorin poučak. U osnovici njegova filoz. sustava bio je pojam kozmosa kao božanskoga sveobuhvatnoga i vječnoga bića, kojemu je jednim djelićem ljudska duša, a njoj je svrha da se oslobodi smrtnoga tijela i ujedini sa sveobuhvatnim počelom. Broj je bit svih stvari, univerzum je harmoničan sustav brojeva i njihovih odnosa. Bio je i pokretačem vjersko-polit. sljedbe u J Italiji, zbog čega je progonjen.