pismo. značenje

pismo. 1. Sustav vidljivih oblika (slika, simbola, znakova) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja; u užem smislu, sustav znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (riječi, slogove, glasove). Od slikovnoga pisma (piktografije), pojmovnoga pisma (ideografije), preko slogovnoga i konsonantskoga razvio se fonetski alfabet, tj. pismo u kojem slova predočuju glasove. 2. Pisana poruka ili priopćenje upućeno pojedincu (privatno p.), skupini, ustanovi (poslovno, službeno p.). U poštanskom prometu pismom se smatra zatvoren (kuvertiran) dopis; p. može biti obično, preporučeno, hitno (ekspres), avionsko; tajnost pisama zaštićena je zakonom.