Piritoj značenje

Piritoj, grč. mit, sin Iksionov; kralj Lapita u Tesaliji; na njegovim se svatovima zapodjela borba između Lapita i Kentaura.