Pio V. značenje

Pio V., sv. (Michele Antonio Ghislieri) (1504–72), papa od 1566; provodio zaključke Tridentskoga koncila, reformirao Rimsku kuriju, izdao Rimski katekizam, Brevijar i Misal. Pojačao inkviziciju. S Venecijom i Španjolskom organizirao Sveti savez koji je odnio pobjedu nad Turcima kraj Lepanta 1571.