pinč-efekt značenje

pinč-efekt (engl.), povećavanje gustoće el. struje ili magnetnoga toka u slojevima bližima središtu u odnosu na vanjske (npr. u plazmi visoke temperature u elektromagnetnom polju). supr skin-efekt.