Pinang značenje

Pinang, otok uz Z obalu Malajskoga poluotoka, Malezija; 285 km2. Plantaže kaučukovca, manioke, duhana, kokosovih palma.