Piłsudski značenje

Piłsudski, Józef (1867–1935), polj. maršal i političar. Dugo zatočen u Sibiru. Suosnivač Poljske socijalist. stranke (1892), organizator polj. legija (1914–17); 1918–22. šef države i vojske; od 1926. vladao diktaktorski, 1934. sklopio s Hitlerom pakt o prijateljstvu i nenapadanju.