Pilon značenje

Pilon, Germain (o. 1537–90), franc. kipar; uz J. Goujona gl. predstavnik franc. renesansnoga kiparstva. Grob Henrika II. i Katarine Medici u st. Denisu; Sv. Franjo u ekstazi.