pila značenje

pila, alat za ručno ili strojno rezanje (piljenje) drva, metala, kamena i sl. s pomoću nazubljena metalna lista. Cirkularna (kružna) p. ima rotirajući list, a tračna p. list u obliku beskonačne vrpce.