piktogram značenje

piktogram (lat.+grč.), u najranijem obliku pisma, slika predmeta kao simbol pojma ili riječi.