Pickova bolest značenje

Pickova bolest, atrofija mozga, s glavoboljom i potištenošću, završava demencijom; češća u žena. Ime po češ. psihijatru Arnoldu Picku, (1851–1924).