pi značenje

pi (grč.). 1. Ime šesnaestoga slova grč. alfabeta (П, π, brojčana vrijednost 80), izgovaralo se kao p. 2. mat broj koji izražava omjer opsega kružnice i njezina promjera; π je iracionalan i transcendentan broj, tj. nije korijen nikakva polinoma s cjelobrojnim koeficijentima; π = 3,141 592 653… (→ Ludolfov broj).